UieK7yXHmXKtZHm4USX6kLNSV7n5zFNCh6
Balance UFY
316669.94000000