UPEFaBMKqnXo9JnsAuh1TpQMYvhhrSoAxR
Balance UFY
136250.00000000